[Printversie]

Privacyverklaring

T-Systems

Algemene privacypolitiek


Gegevensbescherming en met name de omgang met uw persoonlijke gegevens is een zeer belangrijk thema binnen simplesurance. Daar wij gegevensbescherming erg serieus nemen en om aan de steeds veranderende regelgeving de kunnen blijven voldoen, heeft simplesurance GmbH de diensten van T-Systems Multimedia Solutions GmbH als externe partij in gebruik genomen. Voor alle vragen en uitdagingen rondom gegevensbescherming wordt simplesurance ondersteund door T-Systems MMS, zodat we op juridisch en technologisch gebied altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en hier adequaat op kunnen reageren.


Vragen m.b.t. gegevensbescherming kunt u richten aan dataprotection@simplesurance.de.


Exploitant van de website klikzeker.nl is simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlijn, Duitsland (hierna „Klikzeker“).
Klikzeker gebruikt jouw persoonlijke gegevens met inachtneming van de geldende privacyregels, zoals deze zijn opgenomen in het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), het Telemediengesetz (TMG) en in het Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG).


De volgende verklaring geeft je een overzicht van de gegevens die worden verzameld tijdens jouw bezoek aan de pagina www.klikzeker.nl en vermeldt hoe die informatie wordt gebruikt.


Gebruik van onze website is in de meeste gevallen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (zoals e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit op vrijwillige basis. Het gebruik van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de toepassing van onze diensten. Bij het afsluiten van een verzekering wordt, naast de informatie over het te verzekeren product, meestal alleen jouw e-mailadres gevraagd als persoonsgebonden informatie (verplicht in te vullen veld). De gegevens worden gebruikt om de overeenkomst tot stand te brengen. Ook worden ze doorgegeven aan de betreffende verzekeraar, om de geselecteerde productverzekering af te kunnen sluiten. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant worden geen gegevens doorgegeven aan onbevoegde derden, tenzij vereist door de wet.


Onder persoonlijke gegevens wordt informatie verstaan, zoals bijv. naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres, die aan jouw persoon kan worden toegewezen.


Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verzameld en verwerkt voor het uitvoeren van opdrachten en de kennisgeving van levering in de zin van § 3 van de Bundesdatenschutzgesetzes, alsook ter verkrijging van de door jou verstrekte evaluatiegegevens via ons partnerbedrijf eKomi. Al het andere gebruik, bijvoorbeeld voor publicitaire doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, wordt uitgesloten. Als we gebruik willen maken van je gegevens voor een doel waarvoor jouw toestemming in overeenstemming met de regelgeving inzake de gegevensbescherming vereist is, dan zullen wij altijd om jouw toestemming vragen.


Tenslotte zullen we jouw informatie uitsluitend overhandigen aan derden of overheidsinstanties voor zover dit in overeenstemming is met de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Klikzeker bewaart en maakt gebruik van de volgende informatie uit de log-bestanden die automatisch door jouw browser worden verstrekt:


  • Het IP-adres van de aanvragende computer
  • Datum en tijdstip van de aanvraag
  • Naam en URL van het gedownloade bestand
  • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina)
  • Het type/de versie van de Browser
  • Het toegepaste besturingssysteem


Het verzamelen en verwerken heeft tot doel om het gebruik van onze website met een stabiele verbinding mogelijk te maken en de zekerheid van het systeem permanent te waarborgen. Het IP-adres wordt alleen bij aanvallen op onze netwerkinfrastructuur toegepast. Daarnaast worden de gegevens in anonieme vorm verwerkt voor statistische doeleinden.


Je kan altijd informatie krijgen over de omvang en het doel van de verwerking van de persoonsgegevens. Deze kan je inzien via jouw account of aanvragen op support@klikzeker.nl. Hebben wij voor gebruik of overdracht van de gegevens jouw uitdrukkelijke toestemming verkregen, dan kan deze altijd worden herroepen via support@klikzeker.nl en kan een overzicht van eventuele andere ontvangers geëist worden. Voorts worden gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd als ze niet nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of op wettelijke gronden moeten worden bewaard.


Veiligheid bij Online-kopen – SSL-versleuteling

De veiligheid van jouw gegevens is voor ons erg belangrijk. Daarom werken we voor alle gevoelige gegevens, zoals bestellen, inloggen, etc. met de in de markt meest bekende transmissie-technologie: SSL "Secure Socket Layer" (SSL 3.0 encryptie, sleuteluitwisseling, RSA 2048 Bit).
Voordat jouw online-gegevens aan ons worden verzonden, worden ze via deze methode versleuteld. Op die manier kunnen ongewenste derden niet meekijken!


Hoe herken je een SSL-versleuteling?

Tijdens deze verbinding verschijnt in de werkbalk van jouw internetbrowser de afbeelding van een slotje. Daarnaast wijzigt jouw URL-adres van "http" in "https". Op basis van deze informatie kan je ervan uitgaan dat jouw persoonlijke gegevens niet voor derden zichtbaar zullen zijn.


Veilige betaling

Bij het betalen van jouw verzekeringsovereenkomsten loopt je geen risico's. Klikzeker geeft jouw contactgegevens en de bestelde verzekeringen in aparte, speciaal gecodeerde vorm door aan de partners Saferpay, PayPal of PayCo. Je wordt vervolgens doorgeleid naar de beveiligde server van de partners, waar je de gewenste betalingsgegevens invult. De invoer van relevante betaalgegevens vindt uitsluitend plaats bij gecertificeerde, externe paymentproviders. Klikzeker slaat geen betaalgegevens op, zoals creditcard- of rekeninginformatie.


Speciale privacyregeling t.a.v. eKomi

Ten behoeve van de productbeoordeling en de evaluatie van onze webshops, kunnen bij een bestelling jouw gegevens (e-mail adres en bestel-ID of naam) verder geleid worden naar de onafhankelijke dienstverlener eKomi. eKomi gebruikt jouw informatie alleen voor het verkrijgen van meningen over Klikzeker. De verwerking van jouw gegevens door eKomi gebeurt geautomatiseerd. Ze hebben het recht om de klantbeoordelingen niet te gebruiken of de toepassing ervan te bestrijden.


Cookies

Om een bezoek aan onze website nog gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op diverse websites cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die via de browser op jouw computer worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie, dus nadat je jouw browser afsluit, verwijderd (zogenoemde sessiecookies). Andere cookies blijven op jouw computer staan en stellen ons, of onze partners, in staat om de volgende keer dat je de website bezoekt weer in jouw browser terug te keren (persistent cookies). Je kan jouw browser zodanig instellen dat je over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en – per geval - kunt beslissen of je ze, in bepaalde situaties of in het algemeen, wilt accepteren of uitsluiten. Door het niet-accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. De browser kan altijd zo worden geconfigureerd dat cookies worden onderdrukt. We slaan geen persoonlijke informatie (naam, adres etc.) op in cookies.


Trackingtools gegevens voor marketingdoeleinden en optimalisatie

Op onze website worden met behulp van een tracking tool gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Aan de hand van de verzamelde gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt.


Google AdWords

De website www.klikzeker.nl gebruikt het online-reclameprogramma Google AdWords. In deze context wordt gebruikgemaakt van conversion-tracking.
Als je via Google AdWords op de bovengenoemde website terechtkomt, wordt gedurende 30 dagen een geldige cookie ingesteld. Binnen die periode kunnen wij en Google detecteren dat de gebruiker naar de bovengenoemde pagina is doorgeleid.
Deze cookie wordt gebruikt ten behoeve van het opstellen van statistieken, die anoniem aangeven, of via deze contactpersoon een verkoop heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie is bedoeld voor de afrekening en waardering van advertenties en bevat geen persoonlijke informatie over jou.


Bing Ads

De website www.klikzeker.nl maakt gebruik van het online-reclameprogramma Bing Ads. In deze context wordt gebruikgemaakt van conversion-tracking.
Als je via Bing Ads op de bovengenoemde website terechtkomt, wordt gedurende 30 dagen een geldige cookie ingesteld. Binnen die periode kunnen wij en Bing detecteren dat de gebruiker naar de bovengenoemde pagina is doorgeleid.
Deze cookie wordt gebruikt ten behoeve van het opstellen van statistieken, die anoniem aangeven, of via deze contactpersoon een verkoop heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie is bedoeld voor de afrekening en waardering van advertenties en bevat geen persoonlijke informatie over jou.


Facebook Ads

De website www.klikzeker.nl maakt gebruik van het online-reclameprogramma Facebook Ads. In deze context wordt gebruikgemaakt van conversion- en audience-tracking.
Als je op de bovengenoemde website terechtkomt, wordt gedurende 30 dagen een geldige cookie ingesteld. Binnen die periode kunnen wij en Facebook detecteren dat de gebruiker naar de bovengenoemde pagina is doorgeleid.
Deze cookie wordt gebruikt ten behoeve van het opstellen van anonieme statistieken en reclamegerichte criteria. De anonieme evaluaties worden gebruikt om te bepalen of de verkopen het gevolg zijn van een reclame-contact, ter afrekening, waardering en aansturen van advertenties. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie over jou.


Affiliate-marketing

De website www.klikzeker.nl gebruikt de affiliate-reclamenetwerken van belboon (www.belboon.com), awin (www.zanox.com) en affilinet (www.affili.net). In deze context wordt gebruikgemaakt van de desbetreffende conversion-trackings.
Als je via een reclamemiddel van een van deze affiliate-netwerken op de bovengenoemde website terechtkomt, wordt gedurende 90 dagen een geldige cookie ingesteld. Binnen die periode kunnen wij en het betreffende affiliate-netwerk detecteren dat de gebruiker naar de bovengenoemde pagina is doorgeleid.
Deze cookie wordt gebruikt ten behoeve van het opstellen van statistieken, die anoniem aangeven  of via deze contactpersoon een verkoop heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie is bedoeld voor de afrekening en waardering van advertenties en bevat geen persoonlijke informatie over jou.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde. "cookies", tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en in staat stellen om te analyseren hoe je de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, zal jouw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten die zich aangesloten hebben bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten, te leveren aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door jouw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Je kan het gebruik van cookies verhinderen, door jouw browsersoftware op een bepaalde manier in te stellen. Wij wijzen je er echter op dat je door die keuze niet in volle omvang gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. Je kan tevens verhinderen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) naar Google worden verstuurd en door Google worden verwerkt, als je de onder de volgende link beschikbare browser plug-in downloadt en installeert [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl].
We gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Daardoor worden de door Google Analytics verzamelde IP-adressen ingekort. Dit moet voorkomen dat Google de IP-adressen kan samenvoegen met persoonlijke informatie.


Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Je kan het altijd inzien en afdrukken via www.klikzeker.nl. Veranderingen waarvoor de toestemming van onze klanten nodig is, worden pas van kracht nadat die toestemming is verkregen.


Contactgegevens

Over het privacybeleid kan je altijd contact met ons opnemen:


simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16
10785 Berlijn 


e-mail: support@klikzeker.nl


Telefoon: 0800 400 400 8 (gratis, maandag – vrijdag van 09.00 – 18.00 uur)


Deze privacyverklaring dateert van 01.08.2014.


[Printversie]


Download privacyverklating (PDF-Dokument)*


*Aanwijzing:
Om Pdf-bestanden te kunnen bekijken, heb je Adobe® PDF reader nodig.

Download Adobe Acrobat Reader

Betaalmethodes:

Veilig kopen: